За нас

Търговско дружество “ Тритон“ ООД е учредено през април 1996г.  За дългогодишният си период дружеството е завоювало своя пазарен дял  в бранша.
Политиката по управление на „ТРИТОН“ ООД е насочена към предоставяне на услуги, свързани с търговия на метали, строителни материали, инструменти, машини и съоръжения, производство на арматурни заготовки с гарантирано качество, отговарящи на изискванията на клиентите, при осигурено опазване на околната среда , поддържане на здравословни и безопасни условия на труд.

дружеството притежава собствена складова база  с покрита складова площ 3000 кв.м и открита площ 14000кв. м.

Фирмата разполага със собствен  арматурен двор  с голям капацитет, разполагаме с машини за тониране на  бои и мазилки. Дружеството разполага с два магазина за продажба на железария и бои на дребно

Към настоящият момент числеността на персонала във фирмата  ни  е 30 души притежаващи необходимата квалификация  и мотивация за висококачествен труд.

Акцентът в бъдещото развитие на дейността във фирма „ТРИТОН“ ООД  е поставен върху няколко основни направения:

  • Заздравяване и завоюване на силни позиции  на пазара чрез разширяване  на пазарният дял и поддържане на добър имидж;
  • Превръщане нуждите и очакванията на клиентите в изисквания за предлаганите от нас продукти;
  • Стремеж към по високо качество на изпълнение на търговската дейност и изграждане на клиентски ориентиран модел на обслужване;
  • Постоянно проучване на търсене и предлагане на метали, метални изделия, строителни материали, инструменти, машини и съоръжения за разширяване на асортимента;
  • Поддържане на партньорство и взаимно изгодно сътрудничество с нашите доставчици;

Фирмата има установени директни взаимоотношения с производители от Гърция, Словакия, Сърбия и Турция, което ни позволява да предложим конкурентни цени на българският и европейският пазар.