Контакти

Е-mail

Адрес

гр. Сливен 8800
ул. „Самуиловско шосе“ 4 А

Позвънете

Управител:
Здравко Костадинов
GSM: 0898 666 559
e-mail: tritonbg@abv.bg

Началник търговски отдел:
Нели Вълчева
GSM: 0898 488 241
тел: 04466 23 88
e-mail: neli_valcheva@abv.bg

Търговски отдел:
Живка Митева
GSM: 0898 600 998
тел: 04462 51 31
e-mail: miteva_triton@abv.bg

Атанаска Димова
GSM: 0897 925 284
e-mail: dimova_triton@abv.bg

„Бои, мазилки, инструменти“
Кирил Костадинов
GSM: 0897 937722
e-mail: minimal.fox@gmail.com
Петя Колева
GSM: 0876 937725
e-mail: petq.koleva_triton@abv.bg
Галина Вълева
GSM: 0897 925 283
e-mail: galina.valeva_triton@abv.bg
Габриела Генчева
GSM: 0897 925 283
e-mail: gabriela.gencheva_triton@abv.bg
тел: 044 623151